FSC- og PEFC-certificering

Som leverandør af certificerede byggematerialer, har vi et ansvar for at bidrage til mere bæredygtigt byggeri. 

Når træ er FSC og PEFC certificeret, betyder det, at træet beviseligt overholder deres bestemte standarder og miljømæssige mål. Med denne mærkning er det din garanti for at træet er vokset bæredygtigt og ved fældning bliver genplantet.

Rold Trælasthandel blev i oktober 2016 FSC- og PEFC-certificeret

Licenskoder: FSC-C132699 og PEFC/09-31-098

GENERELT OM FSC®

FSC betyder Forest Stewardship Council og er en international non-profit interesseorganisation med en mærkeordning for træprodukter. Tanken bag FSC bygger på 10 grundprincipper for ansvarlig skovforvaltning, hvori emner som miljø, bære- dygtighed og sikring af kulturelle og sociale rettigheder vejer tungt. Chain of Custody-ordningen samt et FSC-mærkat sikrer køber, at netop det købte træprodukt er produceret efter disse principper.

For yderligere oplysninger henvises der til den lokale FSC-afdeling i Danmark.

 

GENERELT OM PEFC™ 

PEFC er verdens førende skovcertificeringssystem med over 200 mio. ha certificeret skov på verdensplan. PEFC-certificering er et frivilligt værktøj til skovejere, der ønsker at kunne dokumentere en bæredygtig drift af skoven, og til virksomheder, der ønsker at støtte en bæredygtig skovdrift og samtidig dokumentere, at der er styr på sporbarheden af de træprodukter, de anvender. PEFC systemet stiller krav til, at træet skal kunne spores hele vejen gennem produktionskæden fra de certificerede skove gennem de forarbejdende led til forbrugeren. Derfor skal alle, der forarbejder eller forhandler PEFC-certificeret træ, have et sporbarhedscertifikat. Det danske PEFC-certificeringssystem for bæredygtig skovdrift er udviklet og vedligeholdes af PEFC Danmark